Reklamacje
W sprawie reklamacji należy niezwłocznie skontaktować sie z biurem firmy "WW Katarzyna Pacek.

Firma Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp. k. jak i producenci nie ponoszą odpowiedzialności za pojedyncze wady wina powstałe z przyczyn obiektywnie niezależnych. (np.: wadliwy korek)

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki wraz z  dowodem sprzedaży (paragon / faktura) i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Towar po stwierdzeniu zasadności reklamacji zostanie wymieniony na taki sam, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania zapasów lub zmiany rocznika) sklep zaoferuje Klientowi inny pełnowartościowy produkt w tej samej cenie lub zwróci jego równowartość.

Produkt został dodany do koszyka