§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Wielkie Wina Polska Sp.z.o.o Sp.k z siedzibą w Pozmaniu przy ul. Olsztyńskiej 2
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalami Facebook oraz Twitter. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa do dnia 08.04 do godziny 23.59  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu
6. Aby wziąźć udział w konkursie uczestnik powinien w wyznaczonym do tego miejscu w formularzu ankietowym wpisać swój adres e-mail oraz oznaczyć twierdząco niezbędne zgody.

§2 Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być :
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§3 Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się do dnia 08.04 do godziny 23:59.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Konkursie polega na wypełnieniu przygotowanej ankiety

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest butelka wina Marques de Caceres Reserva: http://www.wielkiewina.pl/katalog/1/marques-de-caceres-reserva-2010-rioja-doca%20,29.html
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez portal Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Odbiór nagrody możliwy jest osobiście w sklepie stacjonarnym w Poznaniu przy ul. Olsztyńskiej 2, w sklepie stacjonarnym w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3. Możliwa jest również wysyłka nagrody do laureata.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 

Odbierz 20% rabatu na pierwsze zakupy

Zapisz się na newsletter!

Dowiedz się pierwszy o promocjach, nowościach i wydarzeniach.